Voor wie

Venlo is historisch gezien een locatie en een vestigingsplaats met een hele sterke logistieke functionaliteit en uitstraling. Velen van u koppelen deze positie mogelijk aan de agro & food sector. Denkt u onder meer aan Fresh Park Venlo met zijn vele internationale handelsbedrijven, maar ook het grote aantal professionele tuinbouwbedrijven, dat actief is in de internationale groente- en fruitsector. Echter sinds jaren tachtig is de focus mede met de komst van logistiek dienstverleners als Seacon, DSV, UPS, DHL, Geodis etc. verschoven richting andere sterke logistieke sectoren als fashion, e-commerce, elektronica, medisch technologische producten en diensten, en ict.

Trade Port Noord Venlo speelt als vestigingslocatie optimaal in op de wensen en manifeste behoefte van logistiek dienstverleners. Graag willen wij u een helder beeld verschaffen voor wie het terrein geschikt is. Er kan én mag veel op het Trade Port Noord. Wij bieden ruimte aan uw ideeën en vergroten uw kansen om nóg beter op uw markt en klanten in te spelen. Vanuit onze visie en strategie willen wij het logistieke kader voor vestigers met nadruk versterken. Daarom benoemen wij een aantal doelgroepen en marktsegmenten die zich uitstekend thuis zullen voelen op Trade Port Noord Venlo. Ook hier zoeken wij de match van bedrijven onderling waarbij de economische en logistieke mogelijkheden actief worden versterkt.

 

LSP
(VAL/VAS)

Logistiek dv. Transp. & Warehousing Handelsbedrijven Industrie
Food   ++   +++
Fashion +++ ++ +++  
Electronica/ICT +++ ++ +++  
Chemie        
Automotive        
Medtech ++ ++ +++  
E-commerce +++   +++  
Overig        

 

Voor de omgeving

Start verlegging achterste Vinkenpeel Lees meer >

Tweets