Railterminal & Spoorse aanpassingen

Om de ontsluiting van Greenport Venlo (weg, water en rail) te garanderen, hebben de provincie Limburg en de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas het voornemen om in de regio een derde Railterminal te realiseren in het Klavertje-4 gebied. Het bedrijf Cabooter Railcargo B.V. won de Europese aanbesteding om de openbare Railterminal te mogen bouwen en exploiteren.

De Railterminal wordt op het bestaande spoor ontsloten met de Spoorse aanpassingen. De aanpassingen bestaan uit het realiseren van:

  • het aankomst-, vertrek- en omloopspoor
  • bijbehorende voorzieningen zoals een wachtspoor en wissels in de hoofdbaan/spoor teneinde het aankomst-, vertrek- en omloopspoor te kunnen bereiken
  • een relaishuis (t.b.v. het bedienen van de wissels) en een dienstweg.

De ontwikkeling is niet alleen van regionaal, maar ook van nationaal belang: daarom levert het Rijk ook een financiƫle bijdrage aan de Spoorse Aanpassingen.

Bestemmingsplannen herzien

Voor het realiseren van een Railterminal met Spoorse Aanpassingen in het Klavertje-4 gebied moet het geldend bestemmingsplan worden herzien. Het totale plangebied ligt op grondgebied van zowel de gemeente Venlo als Horst aan de Maas. Burgemeester en wethouders van Venlo en Horst aan de Maas leggen daarom twee ontwerp-besluiten met bijbehorende stukken ter inzage:

  • ontwerp-bestemmingsplan en MER Trade Port Noord - Railterminal & Spoorse aanpassingen;
  • ontwerp-omgevingsvergunning voor de activiteiten “milieu” (vergunning) en “bouwen” voor het realiseren van een Spoorwegemplacement op het grondgebied van de gemeente Horst aan de Maas.

Deze plannen liggen ter inzage bij de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites van de betreffende gemeenten.

Op 14 december 2016 vond er een inloopavond plaats. De presentatie kunt u hier downloaden. De bijbehorende infopanelen treft u hier aan.

Voor de omgeving

Start verlegging achterste Vinkenpeel Lees meer >

Tweets