Parkmanagement

Het parkmanagement op Trade Port Noord Venlo wordt uitgevoerd door Development Company Greenport Venlo (DCGV). Zij organiseert het parkmanagement en beheer voor het terrein, gericht op behoud van de kwaliteit op langere termijn. Daarmee wordt veroudering en de noodzaak tot herstructurering en revitalisering in de toekomst voorkomen. Het op peil houden van kwaliteit draagt bij aan het behoud van de vastgoedwaarde en een prettige werkomgeving. DCGV biedt parkmanagement aan in de vorm van twee pakketten: het basispakket en het premiumpakket en draagt zorg voor het beheer van de openbare ruimte.

Basispakket

Camerabeveiliging openbare ruimte: De basis van de collectieve gebiedsbeveiliging bestaat uit een hoogwaardig intelligent camerasysteem dat vanuit de openbare ruimte alle bewegingen registreert. Vanaf de Greenportlane, bij de entrees van Trade Port Noord Venlo, worden camera’s geplaatst die als ‘virtuele poortwachters’ de kentekens van alle in- en uitgaande vrachtwagens en personenauto’s registreren. Vervolgens worden in de openbare ruimte rondom de bedrijven meerdere camera’s, zodanig gepositioneerd dat alle activiteiten worden geregistreerd. De camera’s registreren 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Heeft een bedrijf nog geen eigen camera’s, beveiligingsinstallatie of wordt nog geen gebruik gemaakt van een meldkamer of van beveiligingsdiensten, dan zijn er binnen het totale beveiligingsconcept volop mogelijkheden. Daar helpt DCGV de ondernemer graag bij het maken van de juiste keuzes.

Gebiedsmarkering en bewegwijzering: Trade Port Noord Venlo is een uitstekend bereikbaar bedrijventerrein. Om dit nog verder te versterken zal op strategische plekken bij de entrees van de Greenportlane en bij de entrees van het bedrijventerrein uniforme bewegwijzering worden geplaatst. De bewegwijzering sluit aan bij de gehanteerde industrienummers. Zo is de route vanaf de snelwegen A67 en A73 tot aan de poort van een bedrijf eenduidig bewegwijzerd en helder.

Dit basispakket is voor alle bedrijven in Trade Port Noord Venlo van toepassing en de afspraken over deelname worden vastgelegd bij de gronduitgifte.

Premiumpakket

Uiteraard kan de parkmanagement organisatie van DCGV het pakket naar behoefte van bedrijven uitbreiden. Dit zogenaamde premiumpakket bestaat uit o.a. camerabeveiliging van opstallen, centrale truckparking, glasvezelaansluiting, afvalinzameling en energie en het plaatsen van een bedrijfsbord/-aanduiding bij eigen locatie. Hierover maakt DCGV in overleg met bedrijven nadere afspraken.

Beheer openbare ruimte

DCGV draagt in samenwerking met de gemeente Venlo ook zorg voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte op Trade Port Noord Venlo. Een goed beheer en onderhoud zorgen voor de continuïteit van een schone, verzorgde en veilige bedrijfsomgeving waar het prettig werken en verblijven is.

 

Voor de omgeving

Start verlegging achterste Vinkenpeel Lees meer >

Tweets