Kavels logistiek

Trade Port Noord Venlo heeft een toppositie in West-Europa als strategische Triple A locatie met een achterland van 80 miljoen consumenten en multimodale ontsluiting. Met recht de logistieke hotspot van Europa en tevens gelegen middenin de ‘Blue Banana’.

Op Trade Port Noord Venlo is een zeer ruime beschikbaarheid van bouwrijpe kavels om bedrijven in de Agro & Food en Trade & Logistics te faciliteren. Het 231 hectare uitgeefbare bedrijventerrein heeft beschikbare kavels van 1 tot 40 hectare met een bouwhoogte tot 50 meter, milieucategorie tot en met 5.2 en waarbij 100% bebouwing mogelijk is. Dit maakt Trade Port Noord Venlo een zeer aantrekkelijke locatie waar grootschalige bedrijvigheid mogelijk is en waar bedrijven kunnen groeien en maximale flexibiliteit vinden. Bijkomend voordeel van onze locatie is dat er geen heiwerk nodig is. Dankzij de grensligging en multimodaal concept is een kavel op deze logistieke locatie al een succes bij voorbaat.

Bent u op zoek naar een hoogwaardige kavel om uw logistieke operatie te vestigen? Neem dan contact met ons op!

  • Klik op de verschillende deelgebieden voor een detailtekening.
  • Klik hier voor een overzichtstekening van Greenport Venlo
  • Klik hier voor een overzichtstekening van Trade Port Noord Venlo
kavel1 kavel2 kavel3 kavel4 kavel5 kavel6

Voor de omgeving

Start verlegging achterste Vinkenpeel Lees meer >

Tweets