Informatie bewonersavond 22 februari 2016

Informatie en presentaties naar aanleiding van de bewonersavond 
 
Op maandag 22 februari 2016 heeft een bewonersavond plaatsgevonden. Aanleiding hiervoor zijn de ontwikkelingen die in de toekomst op bedrijventerrein Trade Port Noord gaan plaatsvinden. Op korte termijn worden in de gebiedsontwikkeling van Greenport Venlo zowel de realisatie van de Railterminal met bijbehorende Spoorse Aanpassingen, als de gewijzigde ontwikkeling van Klaver 4 binnen het werklandschap Trade Port Noord en het Windturbineproject ten noorden van de spoorlijn Venlo-Eindhoven voorzien. Ontwikkelingen die bijdragen aan de structuurversterking van Greenport Venlo maar ook effecten kennen op het gebied van milieu. De beoogde ontwikkelingen bevinden zich op het grondgebied van zowel de gemeente Horst aan de Maas als de gemeente Venlo, kennen een (ruimtelijke) samenhang en zullen intergemeentelijk worden ontwikkeld. Vanwege deze samenhang zijn de (milieu)effecten van de ontwikkelingen op voorhand integraal beoordeeld. De resultaten hiervan zijn beschreven in de Integrale Omgevingsbeoordeling Railterminal, Klaver 4 en Windturbineproject Greenport Venlo 2016 (IOB). Hieronder vindt u de documenten behorend bij de IOB en de presentaties die op 22 februari 2016 zijn gegeven.
 
Met een klik op onderstaande links kunnen de documenten worden geopend:
Integrale omgevingsbeoordeling (IOB)
Bijlagenboek Integrale omgevingsbeoordeling
Presentatie algemeen
Presentatie DCGV/TPN railterminal
Presentatie Etriplus
 
Horst aan de Maas
 

Voor de omgeving

Start verlegging achterste Vinkenpeel Lees meer >

Tweets