Trade Port Noord Venlo

Trade Port Noord Venlo: een interessante strategische Triple A vestigingslocatie met uitstekende vestigingscriteria als basis. Tenslotte zijn we dé logistieke hotspot en spelen we in op de verschillende latente en manifeste behoeftes in de markt. In 2017 starten wij met de bouw van een eigen railterminal met een directe aansluiting op het TPN-gebied. U kunt daarmee adequaat inspelen op marktvragen met intermodale vervoersoplossingen naar het achterland (concept extended gateway). Mede hierdoor kunnen we voorzien in uw behoefte naar betere, flexibele en duurzamere maatwerkoplossingen.

 

 

Veel logistieke dienstverleners kennen al het ‘lean & green’-concept voor hun transportmiddelen. Trade Port Noord Venlo werkt proactief aan toepasbare en rendabele duurzaamheidsoplossingen. Met het energie-ontwikkelbedrijf Etriplus nemen wij medeverantwoordelijkheid en investeren we rechtstreeks in oplossingen voor u. Samen met u werken wij aan het reduceren van knelpunten en innovatie in uw energiebehoefte (met o.a. warmte/koudenetwerken met aardwarmte).

Ons team is toegerust om met u te ondernemen in logistieke vraagstukken. Dat vraagt om een stap extra. Met durf en creativiteit. Wij als Trade Port Noord Venlo zien het als een gezamenlijke uitdaging om u een sluitend voorstel te kunnen doen. Van het eerste schetsontwerp tot en met de oplevering. Geen kwestie van snel scoren! Samenwerken aan continuïteit voor uw klanten, waarbij u de zekerheid heeft van een langdurige partner; Trade Port Noord Venlo. Graag tot ziens in Venlo!

Lees meer >>

Voor de omgeving

Start verlegging achterste Vinkenpeel Lees meer >

Tweets