Energie

Etriplus: het eigen energie ontwikkelbedrijf voor Trade Port Noord

Etriplus is het eigen energie ontwikkelbedrijf van Greenport Venlo en daarmee ook voor Trade Port Noord Venlo. Het realiseert de verduurzaming van de energievoorziening en de verbetering van de concurrentiepositie van de ondernemers in het gebied. Etriplus treedt vooral op als ontwikkelaar van duurzame energie-oplossingen.
Etriplus is in 2013 opgericht door de gebiedsontwikkelaar, de Development Company Greenport Venlo (DCGV), en de Alliander, ARCADIS Nederland, Greenchoice en Ekwadraat.

Zelfvoorzienend

Binnen de ontwikkeling van Greenport Venlo wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke mate van zelfvoorziening op het gebied van energie en water. Op energiegebied wordt dit ingevuld door het (her)gebruik van gerecyclede materialen, besparingen in het ontwerp, hergebruik van restwarmte, duurzame energieopwekking en -levering. We verwachten dat ongeveer veertig procent van de energievraag binnen Greenport Venlo op duurzame wijze zal worden geproduceerd.

Concurrentiepositie

De verduurzaming en de besparingen zullen leiden tot een sterke concurrentiepositie van het gebied waardoor het extra aantrekkelijk wordt om zich te vestigen. Uitgangspunt van Etriplus is om de energievraag te reduceren en zo veel mogelijk te verduurzamen en tevens prijs continuïteit of zelfs prijsvoordeel te bieden aan de ondernemers. Op deze wijze gaat verlaging van de CO2-footprint hand in hand met het creëren van acceptabele marges bij de exploitatie.

Ervaring van Etriplus

Investeren in duurzame energie vraagt om ervaring met gebiedsontwikkeling, kennis van de realisatie van duurzame energie projecten en visie op innovatie. Projecten worden alleen gerealiseerd als er wordt samengewerkt met de ondernemers in het gebied en er draagvlak is voor de plannen. Etriplus heeft deze ervaring in huis. Ze doet dat door met een integrale, innovatieve en deelgebied- en project-overstijgende aanpak te werken. Hierbij zoeken we zo veel mogelijk synergie tussen gebruikers en aanbieders.

Investeringen

De totale investeringen in de energievoorziening kan tot 2040 oplopen tot circa een half miljard euro. Etriplus zal als ontwikkelaar de motor zijn achter de realisatie van dit doel en veel van de projecten gaan aanpakken.
Voor meer informatie zie www.etriplus.nl

Lees meer >>

Voor de omgeving

Start verlegging achterste Vinkenpeel Lees meer >

Tweets